Català - Spanish - English


Educaci? aprova
un horari de professor
sense hores de doc?ncia

ARTICLE EXPEDIENT 002/2005

Carta a la Consellera

Una professora funcion?ria
*  del Departament d´Educació amb destinació definitiva a l´IES Les Vinyes de Santa Coloma de Gramenet té adjudicat, aquest curs 2004/2005, un horari en què no hi consta cap hora de docència. És a dir, amb 22 hores de guàrdia i 2 hores de reunions a la setmana. Aquest horari l'ha complert ?ntegrament durant tot el curs una professora substituta incorporada al centre a principis de setembre del 2004.
El departament did?ctic al que pertany aquesta profesora est? format per 4 profesores m?s (Isabel Sagimon Granados, Marisol Montes Lozano
, Teresa Jan? Illa i Luz Agudo Guti?rrez) amb horaris que compleixen la normativa.

Aquest horari ha estat elaborat,Replica Watches revisat, acceptat i aprovat amb el coneixement i consentiment de la directora del Centre (
Catalina Manrique Sala), els caps d'estudis del Centre (Nuria Requena Cerda i Carles Escrig Ma?ez), l'inspector del Centre (Rafael Alsina Dalmau) i el Delegat Territorial de Barcelona Comarques II (Jordi Roca Armengol).
A començament de curs, la professora titular, amb destinació definitiva, va sol·licitar mitjançant una instància oficial segellada per un registre d´entrada, una reunió amb la Directora General de Recursos Humans del Departament d’Educació de la Generalitat de Cataluny
a (Montserrat Guri L?pez), i en data del dia d´avui, mentre es llegeixi aquest escrit, no consta en aquesta Editorial que la professora hagi estat rebuda de manera oficial.
Ens consta també que aquest horari:
1) Vulnera els drets fonamentals de la professora.
2) No permet el desenvolupament de la tasca professional de la professora, ni la realització de les funcions per les quals la professora ha estat contractada pel Departament d´Educació i destinada a la secció de professorat de la Delegació Territorial de Barcelona Comarques II.
3) Incompleix també, de manera evident, la Normativa d’ Inici de Curs que recull l´article 4.1 del Règim de funcionament de Centres i que diu:

El nombre d’hores de classe del professorat no serà inferior a 18 hores per setmana, llevat dels reconeixements d’hores lectives per a l’exercici de les funcions previstes a la normativa vigent.


Encara que membres de l'IES Les Vinyes i del Departament d'Educaci? de la Generalitat de Catalunya han intentat justificar aquest horari faltant sistem?ticament a la veritat, un horari de professor sense hores de doc?ncia bat el record mundial del frau institucional.
Per evidenciar m?s l'esc?ndol, durant aquest mateix curs 2004/2005 a una professora interina del mateix departament li confeccionen un horari de mitja jornada i 9 hores de doc?ncia amb cr?dits de la mateixa especialitat que la professora funcion?ria.
Veure horaris oficials

El motiu de la creaci? d'aquest horari sense hores de doc?ncia a una profesora funcion?ria de m?xim prestigi contrastat est? totalment relacionat amb la Quintaes?ncia del Frau Pedag?gic: www.escandalopedagogico.com

Tant l'inspector com la directora responsables de l'elaboraci? d'aquest horari continuen exercint els seus c?rrecs. 

De moment, sense m?s comentaris...


Editorial
elhorariodelprofesor.com
2005

* No s'escriu el nom de la professora aqu? per evitar que surti relacionat amb els participants de l'esc?ndol en els cercadors d'internet, encara que es pot identificar en el pdf dels horaris:
Horarios oficiales

 


Guàrdia = Permanència al Centre i/o suplint a professorat absent.
R2 /RR = Reunions de Departaments sense determinar a quin pertany.
G. Biblio = Guàrdia a la biblioteca.
H.extra (G) = Hora extra (de guàrdia).

 

 

© CopyFreedom since 2005 until 2020 elhorariodelprofesor.com