Català - Spanish - English


Educació aprova
un horari de professor
sense hores de docència

ARTICLE EXPEDIENT 002/2005

Carta a la Consellera

Una professora funcionària
*  del Departament d´Educació amb destinació definitiva a l´IES Les Vinyes de Santa Coloma de Gramenet té adjudicat, aquest curs 2004/2005, un horari en què no hi consta cap hora de docència. És a dir, amb 22 hores de guàrdia i 2 hores de reunions a la setmana. Aquest horari l'ha complert íntegrament durant tot el curs una professora substituta incorporada al centre a principis de setembre del 2004.
El departament didàctic al que pertany aquesta profesora està format per 4 profesores més (Isabel Sagimon Granados, Marisol Montes Lozano
, Teresa Jané Illa i Luz Agudo Gutiérrez) amb horaris que compleixen la normativa.

Aquest horari ha estat elaborat, revisat, acceptat i aprovat amb el coneixement i consentiment de la directora del Centre (
Catalina Manrique Sala), els caps d'estudis del Centre (Nuria Requena Cerda i Carles Escrig Mañez), l'inspector del Centre (Rafael Alsina Dalmau) i el Delegat Territorial de Barcelona Comarques II (Jordi Roca Armengol).
A començament de curs, la professora titular, amb destinació definitiva, va sol·licitar mitjançant una instància oficial segellada per un registre d´entrada, una reunió amb la Directora General de Recursos Humans del Departament d’Educació de la Generalitat de Cataluny
a (Montserrat Guri López), i en data del dia d´avui, mentre es llegeixi aquest escrit, no consta en aquesta Editorial que la professora hagi estat rebuda de manera oficial.
Ens consta també que aquest horari:
1) Vulnera els drets fonamentals de la professora.
2) No permet el desenvolupament de la tasca professional de la professora, ni la realització de les funcions per les quals la professora ha estat contractada pel Departament d´Educació i destinada a la secció de professorat de la Delegació Territorial de Barcelona Comarques II.
3) Incompleix també, de manera evident, la Normativa d’ Inici de Curs que recull l´article 4.1 del Règim de funcionament de Centres i que diu:

El nombre d’hores de classe del professorat no serà inferior a 18 hores per setmana, llevat dels reconeixements d’hores lectives per a l’exercici de les funcions previstes a la normativa vigent.


Encara que membres de l'IES Les Vinyes i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya han intentat justificar aquest horari faltant sistemàticament a la veritat, un horari de professor sense hores de docència bat el record mundial del frau institucional.
Per evidenciar més l'escàndol, durant aquest mateix curs 2004/2005 a una professora interina del mateix departament li confeccionen un horari de mitja jornada i 9 hores de docència amb crèdits de la mateixa especialitat que la professora funcionària.
Veure horaris oficials

El motiu de la creació d'aquest horari sense hores de docència a una profesora funcionària de màxim prestigi contrastat està totalment relacionat amb la Quintaesència del Frau Pedagògic: www.escandalopedagogico.com

Tant l'inspector com la directora responsables de l'elaboració d'aquest horari continuen exercint els seus càrrecs. 

De moment, sense més comentaris...


Editorial
elhorariodelprofesor.com
2005

* No s'escriu el nom de la professora aquí per evitar que surti relacionat amb els participants de l'escàndol en els cercadors d'internet, encara que es pot identificar en el pdf dels horaris:
Horarios oficiales

 


Guàrdia = Permanència al Centre i/o suplint a professorat absent.
R2 /RR = Reunions de Departaments sense determinar a quin pertany.
G. Biblio = Guàrdia a la biblioteca.
H.extra (G) = Hora extra (de guàrdia).

 

 

© CopyFreedom since 2005 until 2020 elhorariodelprofesor.com